Utdanning

Cand. agric. (master) i fagkombinasjonen informatikk, geomatikk og biologi. 
Norges landbrukshøgskole, Telemark distriktshøyskole og Universitet i Oslo.
Utdanningen inneholder kompetanse i planlegging og gjennomføring av store og små it-prosjekter,  analysere av geografiske data (GIS), digital bildeanalyse, biologi, statistikk og matematikk.

Skogtekniker   (2 år)
Statens Skogskole Steinkjer.
Kurset gir kompetanse i landmåling, arealplanlegging, biologi, geologi, matematikk og statistikk.

Skogagronom
 (1,5 år)
Telemark Landbruksskole.
Kurset gir kompetanse i regnskap, biologi, husdyrhold, jordbruk og skogbruk.

 

Etterutdanning:

Objektorientert analyse og design, 2005
Metoder og teknikker for analyse og design av informasjonssystemer.
Universitetet i Oslo.

Avansert problemløsning med høynivå-språk, 2005
Programmering av matematiske modeller i Phyton, perl, c/c++ og Fortran.

Utvikling av sanntidssystemer, 2000
SDL/UML modellering og kodegenerering.

Forskjellige andre kurs.
   

© Gunnar Fjone -  www.calculi.no, e-post: info