Meny:

  

 

 

Prosjekter

Et utvalg av prosjekter er beskrevet under. I de fleste prosjektene har jeg arbeider med de underliggende komponentene i systemene som datalagring, analysemoduler og forretningsmoduler. Det primære arbeidsverktøyet er Microsoft C++, men Java/C# har også blitt brukt på en del senere prosjekt. I flere av prosjektene har jeg hatt rollen som teknisk koordinator eller prosjektleder.
 
SatNat Arealdekke.
Målet for prosjektet var å utvikle vegetasjonskart basert på analyser av satellittbilder, kartdata og 500 000 referansepunkter målt på bakken. Analysene ble utført med selvlærende beslutnings-trealgoritmer og matematiske modeller. Analysene ble dels utført med egne programmer i perl og C++. Det ble laget egne tilleggsprogrammer til Erdas Imagine. Sjå rapport.
Oppdragsgiver: Norsk Romsenter og Direktoratet for naturforvaltning (DN)
 
Linux Firewall og tilgangskontroll.
System for å kontrollere tilgang og båndbredde på et trådløst nett. Støtter ip-telefoni, ”Traffic Shaping” og overvåkning. Installasjon og drift av post-server, web-server, ftp-server, fil-server på Linux og MsWindows Server.
 
Nera, Shinsat Broadband Satellite Gateway.
Prosjektet leverte utstyr for web og ip-telefoni over en ordinær satellittlink for TV- overføring (MPEG). Utviklet på MS Windows NT 4.0 og pSOS operativsystemer. Utviklet med hjelp av  C/C++, pl-sql og SDT/SDL. Systemet bruker MS Access og Oracle databaser.
Oppdragsgiver: NERA ASA
 
Inmarsat billing.
Automatiske rapporteringsrutiner til teleoperatørene for bruk av satellittlinker. Rapportene ble hentet ut av Oracle databaser og formidlet videre over IP. Systemet er utviklet i C++.
Oppdragsgiver: NERA ASA
 
GSM test-nettverk.
System for å teste GSM telenettverk. Flere klientmaskiner med en eller flere GSM-testtelefoner ble plassert rundt i GSM nettverket. Klientmaskinene ringte til hverandre, i et predefinert ringemønster og resultatet av testen ble rapportert tilbake til en server som analyserte og presenterte resultatet. Det ble laget en egen GSM-protokollstakk for prosjektet.
Oppdragsgiver: Ericsson ASA
 
Windows klienter til Ericsson POTS/GSM testsystem.
Prosjektet lagde tre nye windows klientprogrammer for et eksisterende telefon testsystem. Programmene ble programmert i Borland C++ builder, med egne embedded SQL rutiner for Oracle database.
Oppdragsgiver: Ericsson ASA
 
Internett og webprogrammering.
Programmering av en rekke webløsninger. Publiseringsløsninger, rapporteringsløsninger osv. Systemer er laget med en rekke verktøy, som Ms ASP, Perl, Python ColdFusion, C++, m.m. 
Oppdragsgiver: Flere
 
Planlegging, bygging og drifting av nettverksinfrastrukturer og datatjenester.
Planlegging og utbygging av trådløse nett. Driftig av DNS, SQL-server, web-server. Utarbeidelse av driftsrutiner, kravspesifikasjoner, sårbarhetsanalyser m.m.
Oppdragsgiver: Flere
 
 
 
     

© Gunnar Fjone -  www.calculi.no, e-post: info