Meny:

  

 

 

Tjenester
 
Programutvikling for Web og Internett.
Vi lager alt fra enkle til avanserte webløsninger.
Vi lager løsninger basert på "client server", trelagsarkitektur, flerlagslagsarkitektur og "service oriented architecture" (SOA). Serviceorienteret arkitektur innebærer at programmer settes sammen av et sett løstkoblete tjenester. Disse tjenestene utvikles så generelt at de kan gjenbrukes i mange webløsninger. Vi utvikler Internett-tjenester i både "script" språk som javascript, perl og python og tredjegenerasjonsspråk som c/c++, java og c#. På disse tjenestene bygger vi webløsninger med lettbrukte og effektive brukergrensesnitt.  
 
 
Geomatikk og geografiske informasjonssystemer (GIS).
Et GIS er et helt nødvendig for effektiv overvåkning og forvaltning av våre naturressurser. Vi lager  spesialtilpassede GIS-systemer i ArcGis og Erdas. Disse kan tilpasses tradisjonelle skrivebordsprogrammer eller webtenester. Vi utvikler og GIS-løsninger til forskningsformål. 
 
Database design og programmering.
Effektiv datalagring er nødvendig i alle itsystemer. Vi lager gode og fremtidsrettede databasedesign og implementerer disse i markedsledende databasesystem som Microsoft SQL eller Oracle.
 
Windows og Linux programmering.
Tradisjonell programmering er basisen i et hvert datasystem. Vi analyserer, designer og utvikler løsninger for både Microsoft Windows og Linux. Løsningene designes i et modelleringsspråk og programmeres i c/c++, c# eller et høynivå scriptspråk. 
 
Satellittbildeanalyser.
Hvilke satellittbilder som finnes, hvor en får kjøpt satellittbilder og hva de kan de brukes til er spørsmål vi svarer på. Vi hjelper deg også med å få mest mulig ut av dine satellittbilder. Vi bygger C++ ekstensjoner til bl.a. Erdas Imagine.
 
Nettverksløsninger og tjenester.
Vi bygger trådløse nett og kabletenett. Vi hjelper deg med å finne den løsningen som er best i din bedrift. Vi drifter og nettverket ditt. Vi overvåker nettet ditt og instalerer og drifter e-post, ftp, web, m.m.
 
Statistisk analyse og modellering.
Vi bygger skreddersydde løsninger basert på R og andre statistisk pakker. Løsningen kan være enkle script til forskningsformål eller som del av en større web eller geomatikk løsning.
 
 
     

© Gunnar Fjone -  www.calculi.no, e-post: info